ಹುಡುಕಾಟದ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು
 1. 5 ಗಂಟೆಗಳ ಹಿಂದೆ

  Wait is this or territory? Banner says "We won't accept Christian graveyard near Muslim population"

 2. 6 ಗಂಟೆಗಳ ಹಿಂದೆ

  In the have lost their homes & suffered death at the hands of . While ISIS is on the run, victims struggle to rebuild. Danger looms. Sign to demand the world recognize the these Christians have experienced.

 3. 12 ಗಂಟೆಗಳ ಹಿಂದೆ

  : launched final stage of in order to eliminate or expell fighters from Safa area & advanced about 2 Km from Northern & Northwestern axis

  ಈ ಥ್ರೆಡ್ ತೋರಿಸಿ
 4. 15 ಗಂಟೆಗಳ ಹಿಂದೆ

  The world is not willing to accept in the Middle East but expect us to accept on our border. will defend itself against terrorists and extremists! 🇮🇱

 5. ನವೆಂ 11

  related groups have released a new propaganda poster as to attack.

 6. ನವೆಂ 11

  Where did come from? It came from the exact extremist ideology that people like are trying to instill into the American society. Under the guise of “feminism,” her virulent campaign is absorbed by youth who are disillusioned by our govt.

 7. ನವೆಂ 10

  Who funds/arms ? How does a defeated terrorist group surrounded on all sides resupply its fighters with weapons, food, ammunition, fuel, medicine? is what & are doing. "Inherent Resolve" uses ISIS as a pretext for illegal occupation.

 8. ನವೆಂ 10

  : Today is the Third Anniversary of when the Syrian Armed Forces Lifted the siege on Kuweires air base 🇸🇾

 9. ನವೆಂ 10

  General Staff come to the conclusion that the current Syrian contingent in front against / militants won't be decided by the present forces & sent reinforcements to the area At first,only 1 armored division & 1st Commando Division fought there

  ಈ ಥ್ರೆಡ್ ತೋರಿಸಿ
 10. ನವೆಂ 10

  took responsibility for the yesterday, yet they didn’t even know the name of the terrorist? They just called him “the one who did it”.

 11. ನವೆಂ 9

  Nearly 3,000 Left Orphans After the Rampage The children are suffering from financial and psychological problems. Where is the when it is so desperately needed?

  ಈ ಥ್ರೆಡ್ ತೋರಿಸಿ
 12. ನವೆಂ 9

  Watch what one of the young girls from who were kidnapped by said after she and the others were freed by the Syrian army. The expression on her father's face when she said she feared she would never see him again 😢 Video via

 13. ನವೆಂ 9

  rescuers counter coalition claim of “precise war” on . Tell that “thousands” of civilians died

 14. ನವೆಂ 9

  We are very grateful for the safe return of the 19 women and children that were kidnapped by in . Protect Minorities United against extremism.

 15. ನವೆಂ 8

  So proved that was created by .....

 16. ನವೆಂ 7

  Confirms what the top terrorism analysts, including & , have been talking about for years. It's also what I've consistently spoken/written about in response to the "what keeps you up at night w/ respect to next stages of ?" question when it's posed

 17. ನವೆಂ 4

  is now in a weakened state, but effects of the they committed against Christians is long lasting. The world must join together to help victims & end genocide for good. Show your support.

 18. ನವೆಂ 4

  Tracked security incidents from October signals a reemergence of VBIED-based attacks in Kirkuk and Mosul. Targeted assassinations against mokhtars and attacks on electricity infrastructure continued unabated.

  ಈ ಥ್ರೆಡ್ ತೋರಿಸಿ
 19. ನವೆಂ 3

  : I made a map showing all claimed attacks and activities, videos, photos etc. from 16th to 31st October 2018. 224 reports in total during those 16 days. Link to the map: 1/4

  ಈ ಥ್ರೆಡ್ ತೋರಿಸಿ
 20. ನವೆಂ 3

  : The continue withdrawal of towards oil fields area allowed to retake many positions & start raid attacks overruning many positions at the border, reaching Buwarah road. Also fully recaptured Hajin town but their advance was reppelled in Bahrah

  ಈ ಥ್ರೆಡ್ ತೋರಿಸಿ

ಲೋಡಿಂಗ್ ಸಮಯ ಸ್ವಲ್ಪ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವಂತೆನಿಸುತ್ತದೆ.

Twitter ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮೀರಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಕ್ಷಣಿಕವಾದ ತೊಂದರೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿರಬಹುದು. ಮತ್ತೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗೆ Twitter ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ.