Đến thẳng nội dung

Tài khoản bị tạm hoãn

Tài khoản này đã bị treo. Tìm hiểu thêm về lí do tại sao Twitter treo tài khoản, hoặc trở lại dòng thời gian của bạn.